Etusivu

Etelä-Savon Sotaorvot ry. perustettiin v 2002. Yhdistys on valtakunnallisen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n (KOL) jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sotaorpojen hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Yhdistys kokoaa yhteen sotaorpoja, antaa heille vertaistukea ja tukee heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan mm. kuntoutuksen avulla.
Yhdistys on julkaissut kirjan Sankari-isää muistaen, jossa 38 sotaorpoa kertoo omalla äänellään sotien jälkeisestä ajasta.

Sotaorpojen pitkäaikainen odotus päättyi, sotaorpotunnus otettiin käyttöön

Ensimmäiset tunnukset kiinnitettiin rintaan Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengellisten- ja kulttuuripäivien pääjuhlassa Turussa 7.9.2014.

Tunnuksen on suunnitellut taiteilija Aimo Vuorinen.

VALTIOVALLAN KUNNIANOSOITUS SOTAORVOILLE

Osoitamme kunnioituksemme Suomen sodissa vuosina 1939 – 1945 isänsä ja/tai äitinsä menettäneiden sotaorpojen arvokkaasta uhrauksesta isänmaamme puolesta.
Kiitämme Teitä elämäntyöstänne Suomen hyväksi.

Jyrki Katainen
Pääministeri

Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeri

so

 

 

 

 

 

Tunnuksen jakamista edelsi v. 2013 valtiovallan edustajien antama kunnianosoitus sotaorvoille, jonka allekirjoittajina olivat silloinen pääministeri Jyrki Katainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Kaatuneitten Omaisten Liitto on jäsenyhdistysten kanssa toteuttanut sotaorporekisterin. Rekisteriin on kirjattu koko maassa n. 16 000 sotaorvon tiedot.  Sotaorpotunnuksen jakaminen jäsenyhdistysten sotaorvoille jatkuu yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa loppuvuoden ajan eri puolilla Suomea.

Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenyhdistyksiin kuulumattomat, sotaorporekisteriin kirjatut henkilöt, tulevat saamaan sotaorpotunnuksen loppuvuoden 2014 aikana liiton toimesta.